PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ DOBA

letní provoz (duben - říjen)                     8.00 - 22.00 hodin

zimní provoz (listopad - březen)              9.00 - 17.00 hodin


 1. Hřiště je určeno všem věkovým kategoriím od předškoláků až po dospívající a dospělé, včetně seniorů.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správce hřiště, ten je také oprávněn při nedodržování pokynu nebo při nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat.
 3. Vstup na hřiště je povolen ve vhodné sportovní obuvi. Jsou zakázány kopačky a atletické tretry s ocelovými kolíky. Při vstupu na hrací plochu musí být obuv čistá, zbavená nečistot (bláto, hlína a jiné).
 4. V případě náhlého znečištění hřiště v důsledku povětrnostních podmínek (spadne listí, ulámané větvičky, květy apod.) je vstup na hřiště povolen až po jejím vyčištění (po dohodě zajistí správce či uživatel).
 5. Na ploše hřiště je zakázáno:
 • kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
 • ničit zařízení hřiště včetně zábradlí, oplocení a mantinelů
 • vjíždět na kole, na koloběžce, na skateboardu nebo na kolečkových bruslích na hrací plochu
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů
 • vodit na hřiště psy, kočky a jiná zvířata
 • nosti skleněné láhve
 • znečišťovat prostor hřiště a jeho okolí papíry, nedopalky cigaret a doutníků, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • smýkat těžkými předměty (branky apod.)
 • používat chemikálie
 • věšet se nebo jinak zatěžovat konstrukci branek

 6.  Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.

 7.  Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti  na vlastní nebezpečí.

 8.  Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště nebo během užívání zjistí nějaký nedostatek (ulomený úchyt, uvolnění konstrukce, atd) je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště.

 9.  V okolí hřiště jsou opěrné zdi, mají funkci stavebního prvku. Nejsou herním prvkem. lezení po těchto objektech není povoleno.

10.  Správce hřiště neodpovídá uživatelům za odložené věci.

11. Zákaz vstupu na plochu hřiště v zimních měsících platí v těchot případech - sněžení (i déšť se sněhem) a na zachumelenou plochu hřiště.

12. Úmyslné způsobení školdy je povinen uživatel odstanit na vlastní náklady nebo opravu uhradit v plné výši.


               

 

Novinky

Informace pro návštěvníky

21.09.2015 17:46
 

Webová prezentace byla spuštěna

21.09.2015 17:45
 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.